Telefon: 502-681-770
               516-167-137

INNE USŁUGI

Business-analyze

Oferujemy pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej i wyborze formy opodatkowania.

Konsultacje w zakresie Kodeksu Pracy, ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i o podatku od towarów i usług,

Reprezentowanie Klienta w przeprowadzanych kontrolach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

Sporządzanie dodatkowych wniosków, rozliczeń, zestawień i analiz według potrzeb Klienta lub współpracujących z nim Kontrahentów, banków, urzędów i innych instytucji,

Zwrot podatku VAT zapłaconego zagranicą,

 

Inne usługi uzgodnione z Klientem.