Telefon: 502-681-770
               516-167-137

KADRY PŁACE

hr

Przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, naliczamy wynagrodzenia dla pracowników, prowadzimy teczki pracowników, sporządzamy PITy-11. Udzielamy wskazówek w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudniania pracowników.

 

KADRY

Sporządzanie umów o pracę,

Sporządzenie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło),

Prowadzenie akt osobowych pracowników,

Ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,

Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

Sporządzanie świadectw pracy.

PŁACE

Sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,

Prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,

Naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, PIT),

Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),

Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40).