Telefon: 502-681-770
               516-167-137

KSIĘGOWOŚĆ

pointing_ucs

Prowadzimy księgowość dla firm działających, jako jednoosobowe działalności gospodarcze osób fizycznych, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki z o.o. W zależności od potrzeb Klientów oferujemy obsługę księgową w zakresie:

RYCZAŁT

Ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych,

Sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,

Prowadzenie wykazu wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

Przygotowanie rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego i VAT-u,

Sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,

Przygotowanie i złożenie deklaracji VAT.

KPiR

Sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,

Ewidencje przebiegu pojazdów,

Przygotowanie rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i VAT,

Sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,

Przygotowanie i złożenie deklaracji VAT.

KSIĘGI HANDLOWE

Utworzenie zakładowego planu kont,

Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych,

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,

Przygotowanie rozliczeń z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT,

Sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,

Przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego wraz z zeznaniem rocznym w Urzędzie Skarbowym,

Przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego związanej z ogłoszeniem sprawozdania finansowego.