Telefon: 502-681-770
               516-167-137

URZĘDY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sporządzanie i przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych,

Składanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych,

Dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS.

Urząd

Urząd Skarbowy

Ustalanie comiesięcznej wysokości podatku VAT oraz sporządzanie i przesyłanie comiesięcznych deklaracji VAT,

Ustalanie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów w księgach PIT-36, PIT-36L, CIT-8.

Dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli US.

Photo Of Contemplated Businessman Working At Office

Oferujemy również pomoc w kontaktach z:

Państwową Inspekcją Pracy,

Głównym Urzędem Statystycznym,

Izbą Celną,

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,